1) η κασετίνα a) οι κασετίνα b) οι κασετίνες c) η κασετίνες d) οι κασετίνοι 2) η βιβλιοθήκη a) η βιβλιοθήκες b) οι βιβλιοθήκη c) οι βιβλιοθήκες d) οι βιβλιοθήκοι 3) ο πίνακας a) οι πίνακοι b) ο πίνακες c) οι πίνακας d) οι πίνακες 4) ο χάρτης a) οι χάρτες b) ο χάρτες c) οι χάρτοι d) η χάρτες 5) ο μαρκαδόρος a) η μαρκαδόροι b) οι μαρκαδόροι c) οι μαρκαδόρες d) οι μαρκαδόρος 6) ο μαθητής a) οι μαθητές b) ο μαθητές c) οι μαθητοί d) η μαθητές 7) η σβήστρα a) η σβήστρες b) οι σβήστροι c) οι σβήστρες d) οι σβήστρα 8) ο δάσκαλος a) οι δάσκαλοι b) οι δάσκαλες c) ο δάσκαλοι d) η δάσκαλοι 9) ο υπολογιστής a) η υπολογιστές b) οι υπολογιστές c) οι υπολογιστοί d) ο υπολογιστές

Αρσενικά/Θηλυκά ενικός/πληθυντικός

Ranglista

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?