ösz-sze-ül-tek, es-tén-ként, meg-hány-ják-ves-sék, meg-e-gyez-ni, leg-job-ban, fá-rad-sá-gos, te-jecs-ké-nél, ku-ko-ri-ca, é-le-tem-ben, ál-lí-tot-ta, ro-pog-tat-ni, vi-tat-koz-tak, el-dön-te-ni, leg-fi-no-mabb.

Téma

Beállítások

Ranglista

a(z) Kártyaosztó egy nyílt végű sablon. Nem hoz létre pontszámokat egy ranglistán.

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?