1) Gondolatainkat csak beszéddel fejezzük ki. a) Igen b) Nem 2) A beszélő szándéka szerint 5 féle mondat van. a) Igen b) Nem 3) A mondat kifejezhet érzelmeket. a) Igen b) Nem 4) A mondatot mindig nagy kezdőbetűvel írjuk. a) Igen b) Nem 5) A mondat végére mindig pontot rakunk. a) Igen b) Nem 6) Mondatvégi írásjel a vessző. a) Igen b) Nem 7) A szöveg mondatok ... a) csoportja. b) láncolata. c) összessége. 8) A cím utal a tartalomra. a) Igen b) Nem

Téma

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?