Tövisek és virágok - Kazinczy epigrammagyűjteménye, Kufstein - Kazinczy itt raboskodott, itt írta a Fogsáom naplója c. művét., cenzúra - a nyomtatott termékek állami felügyelete, Uránia - Kármán József folyóirata, Diétai Magyar Múzsa - Csokonai Vitéz Mihály lapja, klasszicizmus - uralkodó stílusirányzata a felvilágosodásnak, Magyarság - Bessenyei röpirata (témája: anyanyelv művelésének fontossága), ortológus - a nyelvi újításokat elutasító, neológus - nyelvújító, ars poetica - költői hitvallás,

A magyar felvilágosodás - ÖSSZEFOGLALÁS

Ranglista

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?