mennyiségjelző fogalma - A jelzett szó számát, mennyiségét jelöli, birtokos jelző fogalma - Személy vagy dolog tulajdonát nevezi meg, mennyiségjelző kérdőszavai - Hány? Mennyi?, mennyiségjelző jelölése - me................... Jme, birtokos jelző kérdőszavai - Kinek, minek a valamije/ valakije?, birtokos jelző jelölése - b................... Jb, értelmező jelző - utólag értelmezi a jelzett szó jelentését, minőségjelző kérdése - milyen? miféle? mekkora?, minőségjelző jelölése - mi ............................ Jmi, értelmező jelző jelölése - é ............................ Jé,

Ranglista

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?