1) erős paprika a) birtokos jelző b) értelmező jelző c) minőségjelző d) mennyiségjelző 2) az én dolgom a) minőségjelző b) birtokos jelző c) mennyiségjelző d) értelmező jelző 3) almát, sokat a) értelmező jelző b) minőségjelző c) birtokos jelző d) mennyiségjelző 4) tengernyi virág a) minőségjelző b) mennyiségjelző c) értelmező jelző d) kijelölő jelző 5) nagyszerű apa a) mennyiségjelző b) értelmező jelző c) minőségjelző d) birtokos jelző 6) a tél szépsége a) minőségjelző b) értelmező jelző c) birtokos jelző d) mennyiségjelző 7) az első helyezett a) kijelölőjelző b) mennyiségjelző c) értelmező jelző d) birtokos jelző 8) ez a csokor a) birtokos jelző b) kijelölőjelző c) mennyiségjelző d) értelmező jelző 9) egy csapat diák a) birtokos jelző b) mennyiségjelző c) minőségjelző d) kijelölőjelző 10) apám, szegény a) birtokos jelző b) minőségjelző c) értelmező jelző d) kijelölőjelző 11) becsületes ember a) értelmező jelző b) birtokos jelző c) minőségjelző d) mennyiségjelző 12) az első dolgozat a) mennyiségjelző b) kijelölőjelző c) értelmező jelző d) birtokos jelző 13) Enikő, a szorgalmas a) birtokos jelző b) minőségjelző c) értelmező jelző d) mennyiségjelző 14) egy maroknyi föld a) minőségjelző b) mennyiségjelző c) birtokos jelző d) értelmező jelző 15) kevesebb vitát a) mennyiségjelző b) kijelölőjelző c) értelmező jelző d) birtokos jelző 16) szoknyát, tarkát a) minőségjelző b) birtokos jelző c) értelmező jelző d) kijelölőjelző 17) körtét mennyit a) értelmező jelző b) mennyiségjelző c) minőségjelző d) birtokos jelző

Ranglista

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?