1) _utalmaz a) jutalmaz b) lyutalmaz 2) kóvá_og a) kóvályog b) kóvájog 3) osztá_oz a) osztályoz b) osztájoz 4) engedé_ez a) engedélyez b) engedéjez 5) _ön a) jön b) lyön 6) gombo_ít a) gombojít b) gombolyít 7) bú_ik a) bújik b) búlyik 8) ha_ol a) hajol b) halyol 9) fá_ a) fáj b) fály 10) moso_og a) mosolyog b) mosojog 11) ír_a a) írja b) írlya 12) fele_t a) felelyt b) felejt 13) _ukaszt a) lyukaszt b) jukaszt 14) e_t a) elyt b) ejt 15) fo_t  a) folyt b) fojt

Ranglista

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?