Bodrogközi - Házunk előtt folyik el a kanális, abban fürdik még a gólya madár is. Gólya madár hozd vissza a kedvemet, kedvem után a régi szeretőmet. , Szilágysági - Nincsen pénzem, de majd lesz, Majd ha Kolozsváron vásár lesz! Eladom a szürkét, meg a feketét, ölelem a barna menyecskét!, Sárközi - Akkor szép a disznó orra mikor túr, mikor túr, Nem vagyok én Bogyiszlóba földesúr, földesúr. Szép a farka, disznó farka, karikás, karikás, Leszek én még Bogyiszlóba árendás, árendás., Kalocsai - Nem messze van ide Kalocsa, vasas kocsin járok én oda, vasas kocsi, réz a tengelye, kereke, csalfa a babám fekete szeme., Szatmári - Nyíregyházi Csaplárosné lánya, Ha ránézek mosolyog a szája, Kökényszeme gesztenyeszín hajával, Mulatozik egy szép magyar huszárral., Dél-Alföldi - Esik az eső, ázik a heveder, Gyenge lábamat szorítja a kengyel, Bársony lekötés szorítja lovamat, Nehéz karabély nyomja a vállamat., Felcsíki - Kiöntött a Duna vize messzire, Valamennyi szép leányzót elvitte, Minden legény fogja ki a magáét, Ne szeresse soha senki a másét, Somogyi - Hej Dunáról, fúj a szél, feküdj mellém majd nem ér. Dunáról fúj a szél, Nem fekszem én kend mellé, mert nem leszek a kendé, Dunáról fúj a szél., Bukovinai - Úgy szeretlek, mint a mézes kalácsot, gyere ide csókoljam meg a szádot, gyere ide had üljek az öledbe, had nézzek a kék nefelejcs szemedbe.,

Ranglista

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?