Készítsen feladatokat gyorsan, egyszerűen
1) Milyen utat választanál, ha gyors elintéznivalód van? a) egyenes b) kitérő c) kerülő 2) Mi a mozgásállapot? a) Ha egy testnek változik a tömege és az iránya. b) Ha egy testnek változik a sebessége, vagy az iránya. c) Ha egy testnek változik az alakja. 3) Mire van szüksége egy mozgásállapot-változásnak? a) valamilyen hangra b) valamilyen illatra c) valamilyen erőre 4) Hogyan csoportosítjuk a testek mozgását? a) sebességük és tömegük szerint b) sebességük és a pályán megtett irányuk szerint c) sebességük és alakjuk szerint 5) Milyen eszközzel tudjuk kísérletileg bizonyítani a sebesség állandóságát? a) tölcsérrel b) Mikola-cső c) üveghengerrel 6) A fizikában mi a megtett út jele? a) s b) á c) ú 7) Mi a fizikában a megtett út idejének jele? a) i b) t c) T 8) Mit látsz az ábrán? a) metronom b) Mikola-cső c) higany 9) Mikor tudjuk az egyenes vonalú, egyenletes mozgást pontosan megmérni. a) Ha tudjuk az 1 másodperces adatot b) Ha tudjuk a hőmérsékletet. c) Ha tudjuk a tömeget 10) Milyen mozgásnak nevezzük, ha a testnek sem a sebessége, sem az iránya nem változik? a) Görbe vonalú, egyenes b) Egyenes vonalú, görbe sebességű c) Egyenes vonalú, egyenletes

Egyenes vonalu egyenletes mozgas

Téma

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon