Alapállapot - az atomok legkisebb energiájú állapota. Az atomban ekkor az elektronok a lehetőség szerint a legközelebb helyezkednek el az atommaghoz, és a legerősebben kötődnek ahhoz., Anyagmennyiség - az anyagot felépítő részecskék számát fejezi ki. Jele: n, mértékegysége: mol., Atom - az elemek legkisebb része, amely kémiai módszerekkel tovább nem bontható. Az atom átmérője 10-10 m nagyságrendű. Atommagból és elektronfelhőből áll, melyeket elemi részecskék építenek fel., Dipólus molekula - pozitív illetve negatív pólusokkal rendelkező molekula., Fagyás - halmazállapot változás cseppfolyósból szilárd állapotúvá hűtés hatására., Fémes kötés - elsőrendű kötéstípus a fémrácsban. A delokalizált elektronok segítségével a fématomok között jön létre., Forrás - halmazállapot változás folyadékból gáznemű (gőz) állapotba a forráspontnak nevezett hőmérsékleten. Forrás közben a folyadék belsejében buborékok keletkeznek, a folyadékon át távoznak., Ionkötés - elsőrendű kötéstípus, a pozitív- és negatív töltésű ionok közötti elektrosztatikus vonzás hozza létre., Kettős kötés - két kötő elektronpár segítségével megvalósuló kovalens kötés. Egy szigma- és egy pi-kötésből jön létre., Kovalens kötés - közös elektronpár révén megvalósuló erős, elsőrendű kötés.,

Párosíts össze a fogalmakat!

Téma

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?