chàng gē 唱歌, tiào wǔ 跳舞, liū bīng 溜冰, huá xuě 滑雪, qí chē  骑车, tī zú qiú 踢足球, huà huà 画画, kàn shū 看书, kàn diàn shì 看电视, dǎpīngpāngqiú 打乒乓球, dǎwǎngqiú 打网球, dǎbàngqiú 打棒球, dǎlánqiú打篮球, dǎgǎnlǎnqiú打橄榄球.

Ranglista

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?