Igaz: A mondat szavakból épül fel., A mondat szavait különírjuk., A mondat érzelmeink kifejezésére is szolgálhat., A mondatot nagy kezdőbetűvel írjuk. , A mondatnak több fajtája van., A mondat végére többféle írásjel is kerülhet., Hamis: Gondolatainkat csak beszéddel fejezhetjük ki., A mondat végére csak pontot tehetünk., A mondat mindig több szóból áll., A mondat végére nem teszünk írásjelet. , A mondat beszédünk legkisebb egysége.,

Téma

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?