1) Ne ... a vízben! a) féjjetek b) félyetek c) féljetek d) féllyetek 2) ... sokat, lehetőleg a szabad levegőn! a) Sportojjatok b) Sportoljatok c) Sportolyatok d) Sportollyatok 3) A virágot locsolni kell, hogy el ne ... . a) száradjon b) száraggyon c) száradgyon d) száragyjon 4) Megkérem a szüleimet, hogy ... el hozzád! a) engedjenek b) engeggyenek c) engedgyenek d) engegyjenek 5) Ne ... az ajtót! a) csapkoggyad b) csapkodgyad c) csapkogyjad d) csapkodjad 6) Az utcán az ismerősöknek mindig ... ! a) köszönnyetek b) köszönyjetek c) köszönjetek d) köszönnyjetek 7) ... le a szemeteket egy pillanatra! a) Hunyjátok  b) Hunnyátok c) Hunnyjátok d) Hunynyátok 8) A rossz eredményt ... . a) kiradírozjuk b) kiradíroljuk c) kiradírozzuk d) kiradírozzjuk

Téma

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?