Ve-res-egy-há-zon, ma-gán-sze-mé-lyek-től, e-u-ró-pa-i, ál-lat-ker-tek-ből, kü-lön-bö-ző, be-já-ra-tú, öb-lös, bar-lang-ban, biz-to-sít-ják, i-vó-vi-zü-ket, ker-ge-tőz-nek, sö-té-te-dé-sig.

Téma

Beállítások

Ranglista

a(z) Kártyaosztó egy nyílt végű sablon. Nem hoz létre pontszámokat egy ranglistán.

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?