Készítsen feladatokat gyorsan, egyszerűen
Zöngésség szerinti részleges hasonulás - Ha egymás mellé kerülő két mássalhangzóból az egyik zöngés, a másik pedig zöngétlen, a hátul álló zöngésség szempontjából megváltoztatja az előtte álló mássalhangzót., Képzés helye szerinti részleges hasonulás - Beszédben az n esetenként hasonulhat. P, b és m előtt m lesz, gy, ty és ny előtt pedig ny lesz., Írásban jelölt teljes hasonulás - A toldalékokat kezdő msh gyakran a szó végén álló msh-val válik azonossá írásban is., Írásban jelöletlen teljes hasonulás - Az egymás mellé kerülő két különböző msh-ból az egyiket hosszan ejtjük., Összeolvadás - Az egymás mellé kerülő két különböző msh-ból kiejtésben egy harmadik hosszú msh lesz., Mássalhangzó - kiesés - Ha három különböző msh kerül egymás mellé, a középső hang (általában t, d) kiejtésben kiesik., Mássalhangzó - rövidülés - Egy hosszú és egy másfajta rövid msh találkozásakor kiejtésben a hosszú lerövidül.,

mássalhangzótörvények - fogalmak

Téma

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon