gesz-te-nye, szí-nes, év-szak, er-dő, nap-pal, éj-sza-ka, i-dő-já-rás, reg-gel, hosz-szabb, rö-vi-debb, hű-vös, kam-ra, sző-lő, sző-lő-szü-ret, le-ve-lek, le-hul-la-nak, ok-tó-ber, no-vem-ber, szep-tem-ber, kö-dös, szín-pom-pa, szín-ka-val-kád, a-var, e-sős, sző-lő-faj-ta.

Ranglista

a(z) Kártyaosztó egy nyílt végű sablon. Nem hoz létre pontszámokat egy ranglistán.

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?