Luther nézetei: „Nevelés nélkül a gyerek önző vadállatként él, semmire sem jó, csak evésre”, Harmonikus, erkölcsös családi élet hirdetése., A gyermek "örök kincs", amivel jól kell "sáfárkodni"., Tudósok, plébánosok, köznép nevelése különbözik, „A gyermek saját akaratát folyamatosan meg kell törni; a gyereknek el kell szenvednie a büntetést akkor is, ha az néhanapján jogtalan.”, Családanyák szerepe a gyermekek istenfélő életre való nevelésében., Tandíj fizetése., Comenius nézetei: A gyermeki természet születéstől fogva jó., A modern, tömegoktatásra alkalmas iskola elvi hátterének megteremtése., Didactica Magna, Az oktatás és a nevelés a világ romlottsága elleni orvosság., Fiatalon könnyen alakítható az ember., Megfelelő módszerek alkalmazásának hangsúlyozása., Kálvin nézetei: A gyermek viselkedése alapján a szülőt is megítélik., A szülő segíteni akar gyermekeinek az evilági nyomorúság elviselésében, üdvözülésben., Az újszülött a "szent mag"., Névadás terén megjelenő figyelmeztető attitűd., Nemcsak a gyermek bűnös eredendően, hanem a felnőtt is., Puritán elvek a nevelésben is., A gyermek értékes, ugyanis ő veszi át szülei helyét.,

Csoportosítsd a felsorolt pedagógiai nézeteket az alapján, hogy melyik személyhez köthetők!

Téma

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?