je-ges-med-ve, ba-rát-sá-gos-sá, bun-dá-já-hoz, szú-nyo-kál-nak, ál-lat-kert-ben, ka-me-rák-kal, kis-bo-cso-kat, bar-lang-juk-ban, be-kap-cso-lód-nak, le-szo-rí-tást, ki-tar-tó-an, tu-laj-don-sá-gát.

Téma

Beállítások

Ranglista

a(z) Kártyaosztó egy nyílt végű sablon. Nem hoz létre pontszámokat egy ranglistán.

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?