kecs-ke-nyáj kecskenyáj, ta-lál-ko-zott találkozott, el-szé-led-tek elszéledtek, ész-re-vet-te észrevette, túl-ol-da-lon túloldalon, el-sőbb-ség elsőbbség, ösz-sze-ve-re-ked-tek összeverekedtek, be-le-es-tek beleestek.

Azok a fránya hosszú szavak - Két kecske találkozott egy pallón

Téma

Beállítások

Ranglista

a(z) Kártyaosztó egy nyílt végű sablon. Nem hoz létre pontszámokat egy ranglistán.

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?