Igaz: A folyó felett egy palló van., A kecskék a palló közepén ta-lál-koz-tak., A fi-a-ta-labb kecske ment fel előbb a pal-ló-ra., A kecs-ke-nyáj a fo-lyó-nál széledt el., Ösz-sze-ve-re-ked-tek., Be-es-tek a fo-lyó-ba., Hamis: A kecs-ke-nyáj egy réten széledt szét., Az öreg kecske ment fel e-lő-ször a pallóra., Az öreg kecske azt mondta: enyém az el-sőbb-ség!, A fi-a-tal kecske visz-sza-tért a partra., Ösz-sze-ba-rát-koz-tak kö-zé-pen.,

Két kecske találkozott egy pallón (újgenerációs)

Téma

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?