1) Τί καιρό κάνει το φθινόπωρο; 2) Τί καιρό κάνει το φθινόπωρο; 3) Τι κρατάς και τί φοράς όταν βρέχει; 4) Τί φοράς όταν φυσάει;

Ranglista

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?