bi-zo-nyá-ra, ü-gyes-ség-ben, e-szes-ség-ben, vi-dám-ság-ban, csa-lád-já-ba, ős-ha-zá-juk, Ma-gyar-or-szá-gon, ta-lál-ha-tók, meg-ha-lad-ja, fel-tű-nő-en, ér-de-kes-sé-gük.

Téma

Beállítások

Ranglista

a(z) Kártyaosztó egy nyílt végű sablon. Nem hoz létre pontszámokat egy ranglistán.

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?