1) Mit csi-nál-tak a hídon? a) Ve-sze-ked-tek. b) Ká-véz-tak. c) Pi-hen-tek. d) Új-sá-got ol-vas-tak. 2) Kik a mese sze-rep-lő-i? a) Em-be-rek. b) Három kecske. c) Két kecske. d) Ál-la-tok. 3) Mi történt mindkét kecs-ké-vel? a) Be-te-gek lettek. b) Ta-nul-tak. c) Nem történt semmi. d) Be-le-es-tek a fo-lyó-ba. 4) Melyik szólás adja vissza a mese tartalmát? a) Talpra esik, mint a macska. b) Okos enged, szamár szenved. c) Kecs-ké-re bízták a ká-posz-tát. d) Jobb későn, mint soha.

Téma

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?