Kép beszúrás lehetőségei: Beszúrás Clipart-ból, Beszúrás fájlból, Beszúrás az internetről, Objektum forgatása: Forgatás jobbra 90°-kal, Forgatás balra 90°-kal, Vízszintes tükrözés, Függőleges tükrözés, Méretezés: Magasság megadása, Szélesség megadása, Képeffektusok: Árnyék, Tükröződés, Ragyogás, Finom élek, Fazetta, Térbeli forgatás, Szöveg körbefuttatása: Kép szöveggel egysorba, Négyzetes, Szoros, Keresztül, Alatta és fölötte, Szöveg mögé és elé,

Téma

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?