Helyes: egyszer, szaladsz, tetszett, viccet, játszik, maradsz, négyszer, menjenek, könnyű, bánja, zuhanjon, segíts, loccsan, szabadság, építsük, látja, mondja, hajlítsd, szólj, pihenjen, maradjon, hulljon, gyógyítson, tudtam, láttuk, higgyünk, halljátok, siettek, ebédje, barátja, Helytelen: eccer, szaladdsz, teccett, vitszet, jáccik, maracc, néggyszer, mennyenek, könyjű, bányja, zuhannyon, segíccs, lotsan, szabaccság, épíccsük, láttya, mongya, hajlícsd, szójj, pihennyen, maraggyon, huljjon, gyógyitson, tuttam, ládtuk, higyjünk, hajjátok, siettekk, ebédgye, baráttya,

A kiejtéstől eltérő helyesírású szavak gyakorlása 2.osztály

szerző:

Téma

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?