1) Magyarországon a polgárosodás csekély mértéke, a polgárság kis súlya miatt elsősorban a .............................. köreiben kezdődött meg a felvilágosodás eszméinek befogadása a) a középnemesség  b) a főnemesseég c) a közép - és főnemesség 2) Ki hozott létre a magyar nemesség tagjaiból testőrséget az udvarában szolgáló fiatalokból? a) II. József b) Napóleon c) Mária Terézia 3) Mely intézkedés NEM köthető II. József nevéhez?  a) Jobbágyrendelet  b) Türelmi rendelet c) A német nyelv kötelezővé tétele d) oktatási rendelet 4) Melyik folyóiratot szerkesztette Kazinczy? a) Magyar Hírmondó b) Orpheus c) Magyar Museum d) Nők Lapja  5) Kinek a kezébe került az irodalmi élet irányítása? a) Bessenyei György b) Kazinczy Ferenc c) Kármán József d) Batsányi János

Ranglista

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?