1) צמה a) אות ראשונה מ b) אות שניה וֹ c) ו/י באמצע השורש 2) מדברים a) אות ראשונה מ b) אות שניה וֹ c) ו/י באמצע השורש 3) כותב a) אות ראשונה מ b) אות שניה וֹ c) ו/י באמצע השורש 4) שר a) אות ראשונה מ b) אות שניה וֹ c) ו/י באמצע השורש 5) מתפללות a) אות ראשונה מ b) אות שניה וֹ c) ו/י באמצע השורש 6) עומדת a) אות ראשונה מ b) אות שניה וֹ c) ו/י באמצע השורש 7) קמות a) אות ראשונה מ b) אות שניה וֹ c) ו/י באמצע השורש 8) יושבת a) אות ראשונה מ b) אות שניה וֹ c) ו/י באמצע השורש 9) מבקשים a) אות ראשונה מ b) אות שניה וֹ c) ו/י באמצע השורש 10) שרה a) אות ראשונה מ b) אות שניה וֹ c) ו/י באמצע השורש 11) הולכת a) אות ראשונה מ b) אות שניה וֹ c) ו/י באמצע השורש 12) מחבקות a) אות ראשונה מ b) אות שניה וֹ c) ו/י באמצע השורש 13) מנשק a) אות ראשונה מ b) אות שניה וֹ c) ו/י באמצע השורש 14) צמים a) אות ראשונה מ b) אות שניה וֹ c) ו/י באמצע השורש 15) עומדים a) אות ראשונה מ b) אות שניה וֹ c) ו/י באמצע השורש 16) חוזרות a) אות ראשונה מ b) אות שניה וֹ c) ו/י באמצע השורש 17) אוכלת a) אות ראשונה מ b) אות שניה וֹ c) ו/י באמצע השורש 18) מבקש a) אות ראשונה מ b) אות שניה וֹ c) ו/י באמצע השורש 19) צם a) אות ראשונה מ b) אות שניה וֹ c) ו/י באמצע השורש 20) לומדות a) אות ראשונה מ b) אות שניה וֹ c) ו/י באמצע השורש

לאיזו תבנית הפועל מתאים?

Ranglista

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?