A grund maga ____ volt, mint ahogy ez üres telekhez illik is. A palánkja a ____ felől húzódott végig. Jobbról-balról két ____ határolja, s hátul... igen, hátul volt az, ami a grundot ____, érdekessé tette. Itt tudniillik egy másik ____ következett. Ezt a másik nagy telket egy ____ cég bérelte, s a telek telis-tele volt ____. Szabályos ____ rakva állott itt az ölfa, s a hatalmas kockák közt kis ____ voltak. Valóságos ____. Hát kellett ennél gyönyörűbb hely a ____? Nekünk, ____ fiúknak bizony nem kellett. Ennél szebbet, ennél ____ mi el se tudtunk képzelni. A Pál utcai telek gyönyörű sík föld volt, s ez volt az, ami az ____ prériket helyettesítette.

Téma

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?