Gótikus stílus - "...az érett középkor művészetének egyik irányzata, de megjelenésének technikai és társadalmi körülményeivel együtt történelmi korszaknak is tekinthető. Az elnevezést először pejoratív értelemben használták a reneszánsz korban, a sötétnek vélt középkor művészetét illették vele a fényesnek tartott antik művészettel szemben. Az akkori olaszokban mélyen élt a barbár pusztítások emléke, ezért goticó-nak, barbárnak mondták.”, Barokk stílus - "...a reneszánsz után következő stílustörténeti korszak, az építészet, a zene, festészet, szobrászat, tánc és más művészetek korstílusa. Kb. 1575-től kb. 1770-ig tartott, de a spanyol és a portugál birodalom területén, beleértve az Ibériai-félszigetet, az új stílusokkal együtt folytatódott a 19. század első évtizedéig. Közvetlenül a manierizmusból fejlődött ki.”, Rokokó stílus - "Az 1730–80-as éveknek a barokkból alakult művészi és irodalmi irányzata; kecses formák, cikornyás vonalak uralma, zsúfolt díszítés, finomkodó, mesterkélten idilli hangulat kedvelése, könnyed felszínesség jellemzi….a barokk kései, szélsőséges fejleménye.”, Reneszánsz stílus - "...(újjászületés szóból ered) tudományos forradalmat, művészeti átalakulást, megújulást hozó, meghatározó kulturális mozgalom Európa újkori történelmének hajnalán. Egyben művelődéstörténeti és művészettörténeti korszak is, amely a középkor végét és az újkor elejét (korai újkor) felölelő átmeneti időszakra esik…. Itáliában a 14. század végére teszik, Európa többi részén csak később, leginkább a 16. század elején kezdődik.”, Bizánci stílus - "A keleti és a görög-római hagyományok a kereszténység szellemével keveredtek, mely szerint a császár az Isten földi képviselője. A művészetnek az isteni törvényt kellett megjelenítenie. ... A 6. században élte virágkorát.”, Copf - "...(klasszicizáló késő barokk, paróka stílus, protestáns barokk) művészeti stílus volt Közép-Európában a 18. század utolsó évtizedeiben. A rokokó stílussal együtt a barokk késői ága, mintegy átmenet a barokk és a klasszicizmus között.", Román stílus - "... az európai 11. és 12. századi műalkotások együttesét soroljuk ide. …az ezredforduló környékén kezdődött és a francia gótika elterjedéséig, a 13. század elejéig tartott.”,

Ranglista

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?