1) a á _ c cs a) e b) b c) ő 2) c cs d _ dzs  a) dz b) f c) g 3) e _ f g gy a) h b) i c) é 4) h i í j _ a) b b) k c) o 5) j k _ ly m a) l b) c c) e 6) m _ ny o ó a) p b) h c) n 7) o ó ö _ p a) á b) ő c) cs 8) _ q r s sz a) d b) b c) p 9) r s sz t _ a) ty b) gy c) ly 10) u _ ü ű v a) ú b) i c) ó 11) _ w x y  a) dz b) g c) v 12) x y z _ a) sz b) t c) zs

Melyik betű kerül a vonal helyére? Figyelj az ábécé sorrendjére!

Téma

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?