1. tétel: A látássérült tanulók pedagógiai csoportosítása, jellemzése. Definíciók és statisztikai adatok hazánkban és külfödön. A kulcskompetenciák helye és szerepe a látássérült gyermekek oktatásában, nevelésében. , 2. tétel: A oktatást-nevelést szabályozó dokumentumok főbb tartalmi sajátosságai: Nemzeti köznevelési törvény, Nemzeti Alaptanterv, kerettanterv, irányelvek, helyi pedagógiai programok, helyi tantervek, tanmenetek, tanítási tervezet., 3. tétel: A súlyos fokban látássérült személyek tapintási észlelése., 4. tétel: Olvasási modellek és olvasástanítási módszerek. Írásfejlődés és az íráselsajátítás modelljei., 5. tétel: A tapintható és a síkírás típusai és alkalmazhatóságuk látássérült gyermekek és felnőttek esetében., 6. tétel: Olvasás- és írástanítás előkészítése látássérült gyermekeknél., 7. tétel: Látássérült gyermekek olvasástanításának sajátos módszerei és menete., 8. tétel: Látássérült gyermekek írástanításának és anyanyelvtanításának sajátos módszerei és menete., 9. tétel: A matematika tanulásának különbségei látó és súlyos fokban látássérült gyermekeknél. A matematika tanítás célja, feladatai, témakörei alsó tagozatban., 10. tétel: A tapintás és hallás szerepe a matematika tanulásban. Eszközök, fogalmak, módszertani alapelvek a vak gyermekek matematika tanításában., 11. tétel: A haptikus srtuktúrát, a számélményt és a megoldási módokat vizsgáló kutatások és ezek eredményei., 12. tétel: A környezetismeret tanítás célja, feladatai. Módszertani alapelvek és a szemléltetés sajátosságai látássérült tanulóknál., 13. tétel: A látássérült gyermekek mozgásnevelésének, testnevelésének célja, sajátos feladatai és módszertani alapelvei., 14. tétel: A finommotorika fejlesztése a rajz- ábrázolás és technika tanításán keresztül..

Komplex vizsga tételek - Látássérült Személyek Pedagógiája és Rehabilitációja Szakirány

Téma

Beállítások

Ranglista

a(z) Szerencsekerék egy nyílt végű sablon. Nem hoz létre pontszámokat egy ranglistán.

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?