1) Σκέψου ένα σχήμα που να αρχίζει από Αα όπως η λέξη άγγελος 2) Σκέψου ένα ζωάκι που να αρχίζει από Εε όπως η λέξη έλατο 3) Σκέψου ένα χρώμα που να αρχίζει από Κκ όπως η λέξη κάλαντα 4) Σκέψου ένα φρούτο που να αρχίζει από Μμ όπως η λέξη μελομακάρονα. 

Ημ. 12 Χριστουγεννιάτικα κουτιά

Ranglista

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?