לשחק, לחפש, לבשל, לתקן, לשלם, לצייר, לטייל, לספר, לקבל, לטפס,

פעלי פיעל קבוצה 1 שם פועל 150

Ranglista

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?