Αυτός: o Γιάννης, ο Πάνος , ο μπαμπάς, Αυτή: η Ελένη, η μαμά , η Αθηνά , Αυτό: το γράμμα, το μολύβι, το μωρό ,

Προσωπική αντωνυμία γ' εν. προσ.

Ranglista

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?