Készítsen feladatokat gyorsan, egyszerűen
1) Ich _____________ geklettert. a) bin b) habe c) hast d) sind e) seid f) hat 2) Du _______ gelesen. a) bin b) ist c) hat d) seid e) habe f) hast 3) Wir ________ in der Schule geturnt. a) sind b) haben c) bist d) hat e) habt f) seid 4) Ihr _________ sehr schnell gelaufen. a) bist b) sind c) seid d) habt e) bin f) ist 5) Die Kinder ___________ Brot mit Käse zum Frühstück gegessen. a) hat b) ist c) sind d) haben e) habe f) seid 6) In der Schule __________ wir immer sehr lange gespielt. a) haben b) hast c) sind d) bin e) ist f) hat 7) Jeden Morgen _________ ich 250 m geschwommen. a) hast b) bin c) bist d) hat e) sind f) ist 8) Wann ________ du die Matheaufgaben gemacht? a) haben b) bist c) habt d) hast e) ist f) sind

Kapcsoló sablon

Ranglista

a(z) Doboznyitó egy nyílt végű sablon. Nem hoz létre pontszámokat egy ranglistán.

Hasonló tevékenységek a Közösség

Kapcsoló sablon