Készítsen feladatokat gyorsan, egyszerűen
1) Az alábbi ábrák közül melyik egyenes arányosság függvény? a) b) c) d) 2) A három függvény közül melyik megy át az origón? a) A b) B c) C 3) Melyik kép ábrázolja a következő függvényt? X → 3X a) b) c) d) 4) Melyik kép ábrázolja a következő függvényt? X →1/3X a) b) c) d) 5) Melyik kép ábrázolja a következő függvényt? X →5/4X a) b) c) d) 6) Az alábbi ábrák közül melyik nem egyenes arányosság függvény? a) b) c) d) 7) Melyik mutatja egy függvény meredekségét ebben a kifejezésben? X → a*X a) Az első x. b) Az "a". c) A nyíl. d) Az utolsó x. 8) Hol metszi az y tengelyt az y = 3x + 2 függvény? a) (0;2) pontban b) (2;0) pontban c) nem metszi d) (3;0) pontban 9) Melyik függvénnyel párhuzamos az y = 5x - 4 függvény? a) y = 2x - 4 b) y = 2x c) y = 5x + 2 d) y = - 4x - 4 10) Melyik a legmeredekebb? a) y = 1/2x - 3 b) y = 3x + 3 c) y = 7x + 2 d) y = 10x -1

Egyenes arányosság/lineáris függvény

Téma

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon