פעלים בזמן עבר: הלכו, ישב, סגרתם, הלבישו, אכלתי, הלכתן, עשיתם, זכרתי, כתבתם, שמעתן, כתבו, דברה, נעלם, צעקו, שמרתם, למדתם, הרגו, עמדנו, טיילנו, נסעתי, פעלים בזמן עתיד: ישמור, יעמדו, תשמעי, יגיד, אשמור, תיזכרו, ישמר, נכתוב, תלמדו, תקראו, תעמוד, תאכילי, יכתב, יאכל, נלמד, אלמד, נשתה, נטייל, אדבר, יצחק,

מיון פעלים בעבר ובעתיד

Ranglista

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?