1) רציתי a) עבר b) הווה c) עתיד 2) רוצה a) הווה b) עתיד c) עבר 3) אלמד a) עתיד b) עבר c) הווה 4) אהבתי a) הווה b) עתיד c) עבר 5) כותבות a) הווה b) עתיד c) עבר 6) נתפלל a) עתיד b) עבר c) הווה 7) אהבתי a) עבר b) עתיד c) הווה 8) חשבתי a) עבר b) הווה c) עתיד 9) יחשבו a) עתיד b) עבר c) הווה 10) מה הזמן של חושבים a) הווה b) עתיד c) עבר

Ranglista

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?