נכון: מתחפשים, משחקים ברעשן, קוראים את מגילת אסתר, שולחים משלוח מנות, לא נכון: משחקים בסביבון, קוראים בהגדה, אוכלים סופגניות,

Ranglista

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?