המן הרכיב אותי על סוס ברחובות שושן - מרדכי היהודי, אני מלכה יפה, על השם שלי קראו למגילה - אסתר, לא באתי למשתה, אז המלך גרש אותי מהארמון - ושתי, הכנתי עץ ובסוף תלו אותי ואת המשפחה שלי עליו - המן, אני מלך של הרבה ארצות. אני אוהב חגיגות - אחשורוש,

מי אני ומה שמי? פורים

Ranglista

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?