1 - אחד, 2 - שניים, 3 - שלוש, 4 - ארבע, 5 - חמש, 6 - שש, 7 - שבע, 8 - שמונה, 9 - תשע, 10 - עשר, 11 - אחד עשר, 12 - שנים עשר, 13 - שלוש עשרה, 14 - ארבעה עשר, 15 - חמישה עשר, 16 - שישה עשר, 17 - שבע עשר, 18 - שמונה עשר, 19 - תשע עשרה, 20 - עשרים,

Ranglista

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?