relatív atomtömeg - Megadja, hogy egy atom tömege hányszor nagyobb egy szénatom tömegének egytizenketted részénél?, 6*10"23 db - 1 mol hány részecske?, mól - Az anyagmennyiség mértékegysége?, atommag, elektronfelhő - Az atom két fő része?, proton: +1, neutron: 0, elektron -1 - proton, neutron, elektron relatív töltése?, Az atommagot alkotó protonok és neutronok gyűjtőneve - Mik a nukleonok?, rendszám - A periódusos rendszerben felírt elemek sorszáma, energiaminimum elve - A természetben minden a lehető legkisebb energiájú állapot elérésére törekszik, Telített héj - Az a héj ahol a maximális elektronszám található, redukció - elektronfelvétel jelentése, Mg - magnézium vegyjele, periódusos rendszer - elemek és atomok rendszere, Izotópok - Olyan atomok amelyekben a rendszám megegyezik, de a tömegszám különbözik, Endoterm - olvadás, párolgás, forrás, szublimáció, Exoterm - lecsapódás, fagyás, Kationok - Az atomból elektronleadással pozitív töltésű ionok ………… keletkeznek., I.,II.,III., főcsoport - Melyik főcsoportba tartoznak azok az atomok amelyek leadnak elektronokat., Periódusnak - A sorokat hogyan nevezzük?, Csoportok - Oszlopok elnevezése?, IV.,V.,VI., főcsoport - Melyik főcsoportba tartoznak azok az atomok amelyek felvesznek elektronokat.,

Téma

Betűtípusok

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?