alliteráció - Szókezdő hangok összecsengése., hasonlat - Valamit mással összevetve teszünk elképzelhetővé. Jellemzi a mint és az akár kötőszó. , refrén - Versszakokban ismétlődő sor vagy sorok., dal - Legszemélyesebb lírai műfaj. Érzelmeket fejez ki. Rövid. Jellemzi pl. a természeti kép (a népköltészeti műfajokra jellemzően), megszemélyesítés - Elvont fogalom, természeti jelenség vagy élettelen tárgy élőként való bemutatása., szinesztézia - Szókép. Érzékterületeket kapcsol össze.,

Retorikai-stilisztikai alakzatok (442.f. 2019.20)

Ranglista

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?