epika - elbeszélő műnem, vers - szövegforma, regény - nagyepikai prózaműfaj, az alakok, események gazdagsága, széles köre jellemzi, mese - epikus műfaj, csodás, fantasztikus vagy túlzó elemekből építkezik, himnusz - ősi lírai műfaj, melynek tárgya és alkalma valamely istenség, esetleg elvont eszme, természeti erő vagy isteni tulajdonságokkal felruházott ember dicsérete (Pl. Radnóti Miklós: Himnusz a békéről), novella - rövid terjedelmű, zárt szerkezetű kisprózai alkotás, szerkezete sorsfordulatra épül, napló - dátummal jelölt, időrendben következő feljegyzések sorozata az írója életéről (pl. Anne Frank műve), elégia - görög eredetű, fájdalmas, panaszos hangú lírai műfaj (pl.Juhász Gyula: Milyen volt...), dal - a legszemélyesebb lírai műfaj, az érzelmek kifejezője, többnyire azonos strófák és ismétlések jellemzik (refrén), gyakran dallammal egybekötött,

Ranglista

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?