be- mu- tat- ko- zás, va- ló- szí- nű- leg, mind- ket- tő- jük- nek, meg- osz- toz- hat- nak, mo- gyo- ró- bo- kor- nál, pa- ta- do- bo- gás- tól, leg- fé- lel- me- te- seb- bik, meg- be- szél- ni- va- ló- juk, a- u- tó- busz- meg- ál- ló- hely, be- le- ka- pasz- kod- hat- ná- nak.

Ranglista

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?