Készítsen feladatokat gyorsan, egyszerűen
1) Melyik országban nem lett köztársaság az államforma az I.VH után? a) Ausztria b) Németország c) Olaszország d) Csehszlovákia 2) Hol került elõször hatalomra szélsõjobboldali kormány? a) Olaszország b) Németország c) Ausztria d) Románia 3) Melyik terület nem tartozott Jogoszláviához? a) Szerbia b) Szlovénia c) Horvátország d) Erdély 4) Melyik államnak sikerült elérni a békeszerzõdés módosítását? a) Bulgária b) Törökország c) Magyarország d) Ausztria 5) Milyen pártok erõsödnek meg a gyõztes országokban a háború után? a) szélsõjobboldali b) munkáspárti c) polgári d) keresztényszocialista 6) Melyik réteg helyzete változott meg jelentõsen a 20-as években? a) munkások b) középosztály c) nõk d) parasztság 7) Mi jellemzte Gandhi politikáját a brittek ellen? a) terror b) fegyveres harc c) erõszakmentesség d) tüntetések 8) Mettõl meddig tartott a nagy gazdasági világválság? a) 1928-32 b) 1929-35 c) 1930-33 d) 1929-33 9) Mi volt a válság kitörésének oka? a) munkanélküliség b) világkereskedelem visszaesése c) túltermelés d) jóvátételek megszûnése 10) Mi nem jellemzõ az amerikai útra a válság leküzdésében? a) közmunkák b) kényszertakarékosság c) vetésterület csökkentése d) társadalombiztosítás 11) Melyik országok között robbant ki a Ruhr-válság? a) francák és angolok b) franciák és németek c) németek és osztrákok d) németek és angolok 12) Mi volt a válság legsúlyosabb következménye Németroszágban? a) áruhiány b) infláció c) munkanélküliség d) ipari termelés visszaesése 13) Mikor került hatalomra a Náci Párt Németországban? a) 1923 b) 1934 c) 1933 d) 1920 14) Hogyan gyõzték le Németországban a válságot? a) a gyarmataik segítségével b) takarékossággal c) fegyverkezéssel d) szociális intézkedésekkel 15) Melyik pont nem illik a náci propagandába? a) a béke megváltoztatása b) a zsidókkal való leszámolás c) a munkanélküliség felszámolása d) demokratikus választások

A világ a 20-as és 30-as években

szerző: Névtelen

Ranglista

Hasonló tevékenységek a Közösség

Látogasson el hozzánk a beállítások, hozzárendelések vagy tevékenység létrehozása céljából

Kapcsoló sablon