három - log28 értéke, szinusztétel - A háromszögben az oldalak aránya egyenlő a hozzájuk tartozó szögek szinuszainak aránya, hatványkitevőt - Mit határozunk meg a logaritmus segítségével?, körgyűrű - Egy síkban két azonos középpontú (koncentrikus) kör határozza meg, körcikk - Egy körben két sugár és egy körív által határolt síkrész., húr - Egy körben a körvonal két pontját összekötő szakasz., szelő - Egy körben a körvonal két pontján áthaladó egyenes., egy radián - Mekkora annak a központi szögnek a nagysága, melyhez egy r sugarú, r hosszúságú körív tartozik?, tizenöt - Hány éle van egy hatpontú teljes gráfnak?, hurokél - Hogyan nevezzük a gráfnak azt az élét, aminek a kezdő és végpontja ugyanaz?, összefüggő gráf - Hogyan nevezzük azt a gráfot, amelyben bármely csúcsból bármely csúcsba el lehet jutni élek egy sorozatán át, százhúsz - 5! értéke, biztos esemény - Hogyan nevezzük azt az eseményt, aminek a valószínűsége 1?, lehetetlen esemény - Hogyan nevezzük azt az eseményt, aminek a valószínűsége 0?, hat - Hányadik hatványa az 5-nek a 15625?, egy - A 2x függvény tengelymetszetének értéke.,

Ranglista

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?