Készítsen feladatokat gyorsan, egyszerűen
Шта су именице?, Како делимо именице?, Које су то властите именице?, Шта су заједничке именице?, Шта означавају градивне именице?, Које су то збире именице?, Објасни шта су апстрактне именице?, Ког рода могу именце бити?, Ког броја могу бити именице?, Наброј именице које имају само множину., Којој врсти именица припада именица љубљв?, Уочи грешку у написаним именицама: Нови сад, врњачка бања, ниш., Наброј три градивне именице., Употреби збирну именицу "јагњад" у реченици., Наброј три збирне именице., Како гласи множина, а како збирна именица од именице лист?, Ког рода и ког броја је именица сунце?, Одреди род и број именице наочаре., У реченици: Високо на небу сија златно сунце, просипајући своје нежне зраке по тек пробуженом граду- издвој именице и одреди им род и број., Од именица: кућа, теле, село , јутро састави реченицу. .

ВРСТЕ ИМЕНИЦА

szerző:

Kapcsoló sablon

Ranglista

a(z) Szerencsekerék egy nyílt végű sablon. Nem hoz létre pontszámokat egy ranglistán.

Hasonló tevékenységek a Közösség

Kapcsoló sablon