1) שרה_____בספר a) כותב b) כותבת c) כותבים d) כותבות 2) חיים ושרה_________ שיר a) כותב b) כותבת c) כותבים d) כותבות 3) חיים______ספר a) קורא b) קוראת c) קוראים d) קוראות 4) שרה וחני______ספר a) קורא b) קוראת c) קוראים d) קוראות 5) חיים ומוטי_______תורה a) לומד b) לומדת c) לומדים d) לומדות 6) שרה, חני, שיינא וחיים_______קריאת שמע a) אומר b) אומרת c) אומרים d) אומרות 7) הילדה__________הרבה a) קורא b) קוראת c) קוראים d) קוראות 8) הילד_______טוב a) לומד b) לומדת c) לומדים d) לומדות 9) הילדים________יפה a) כותב b) כותבת c) כותבים d) כותבות 10) הילדות_____ספרים a) קורא b) קוראת c) קוראים d) קוראות

Ranglista

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?