Készítsen feladatokat gyorsan, egyszerűen
1) Hol játszódik a történet? a) Pesten b) Szegeden c) Debrecenben 2) Kik a történet szereplõi? a) Széchenyi,honvédõr, a tiszt b) Kossuth, a honvédõr, a tiszt c) Kossuth, az ezredes, a kapitány 3) Mennyi ideig kellett õrségben állnia egy katonának? a) 4 órát b) 1 órát c) 3 órát 4) Hány órája volt már õrségben a történetben szereplõ honvéd? a) 1 órája b) 2 órája c) 4 órája 5) Ki váltotta fel az õrségbõl az õrszemet? a) a kapitány b) Kossuth Lajos c) egy másik honvéd 6) Hová küldte Kossuth az õrt? a) a napos tiszthez b) haza c) egy másik honvédért 7) Honnét tudta meg a napos tiszt, hogy nagy baj van? a) Ránézett az órájára. b) Megismerte a kalapot. c) Az õrszem orra már nagyon piros volt. 8) Mit csinált a parancsnok miután beszélt az õrrel? a) Visszaküldte az õrhelyére. b) Eszeveszetten szaladt az õrhelyre. c) Lórapattant és elviharzott. 9) Mi lett a parancsnok büntetése? a) Kossuth összeszidta. b) Kossuth elzavarta. c) Kossuth õt állította az õrszem helyére.

Kossuth és az õrszem-KVÍZ

szerző: Névtelen

Ranglista

Hasonló tevékenységek a Közösség

Látogasson el hozzánk a beállítások, hozzárendelések vagy tevékenység létrehozása céljából

Kapcsoló sablon